Naštartujte svoj motor

Zaregistrujte sa k odberu newsletteru a získajte najnovšie informácie o akciách, propagačných ponukách a svete Abarth

ŽÁDOST O ZKUŠEBNÍ JÍZDU.


**Povinné položky

 
 
 
 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
so spracovaním osobných údajov podla § 11 zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(dalej len ,,Zákon“)
Informacného oznámenia o dátovom spracovávaní osobných údajov, vyznacením nižšie uvedenej súhlasnej ikony


potvrdzujem, že som cítal/a Právne informácie - Všeobecné podmienky, s dôrazom na ustanovenia Informacného oznámenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov , a týmto udelujem súhlas spolocnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., so sídlom: Madarász Viktor utca 47, Budapešt 1138, Madarsko, zapísaná v obchodnom registri pod císlom 01-09-167595, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, organizacná zložka, so sídlom: Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka c.: 2155/B, ICO: 46 925 881 (dalej len „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) s tým,

aby:

Vyhlasujem, že som bol informovaný spolocnostou FCA Central and Eastern Europe Kft. o všetkých skutocnostiach obsiahnutých v § 15 a právach v zmysle § 28 Zákona, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na ich blokovanie, likvidáciu a pod.

Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovolné a mám právo svoj súhlas kedykolvek odvolat, a to písomnou formou na adresu sídla spolocnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizacná zložka., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika alebo emailom na adresu customercare.SK@fiat.com. Odvolanie súhlasu je úcinné okamihom dorucenia do sídla spolocnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizacná zložka alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Tento súhlas poskytujem na dobu trvania cinností, pre ktoré sa tento údaj poskytuje.

Kliknutím na tlacítko ODESLAT potvrzuji svuj požadavek na Služby uvedené v bode a) Informacního oznámení a zároven poskytuji svuj souhlas se zpracováním mých osobních údaju pro úcely Služeb za pomocí metod zpracování uvedených v Informacním oznámení.

Dakujeme že ste
Náš predajca ktorého ste si vybrali Vás bude kontaktovat co najskôr. Dovtedy si môžete stiahnut brožúru a zoznámit sa so svetom Abarth

Pri zpracovávání formuláre došlo k technické chybe. Prosím, zkuste to znovu pozdeji.