Požiadajte o cenovú ponuku

Zadajte Vaše údaje.


*Povinné položky

Model*

 
 
 
 
 
 
 
 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po prečítaní Informačného oznámenia o dátovom spracovávaní osobných údajov, vyznačením nižšie uvedenej súhlasnej ikony


potvrdzujem, že som čítal/a Právne informácie - Všeobecné podmienky, s dôrazom na ustanovenia Informačného oznámenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov , a týmto udeľujem súhlas spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., so sídlom: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom 01-09-167595, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, organizačná zložka, so sídlom: Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2155/B, IČO: 46 925 881 (ďalej len „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) s tým,

aby:

Vyhlasujem, že som bol informovaný spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft. o všetkých skutočnostiach obsiahnutých v § 15 a právach v zmysle § 28 Zákona, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na ich blokovanie, likvidáciu a pod.

Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika alebo emailom na adresu customercare.SK@fiat.com. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Tento súhlas poskytujem na dobu trvania činností, pre ktoré sa tento údaj poskytuje.

Kliknutím na tlačítko ODESLAT potvrzuji svůj požadavek na Služby uvedené v bodě a) Informačního oznámení a zároveň poskytuji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely Služeb za pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení.

Calcola il percorso
Partenza la tua posizione
Arrivo la tua concessionaria Abarth

Rezervovat testovací jízdu

Kliknutím na tlačítko ODESLAT potvrzuji svůj požadavek na Služby uvedené v bodě a) Informačního oznámení a zároveň poskytuji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely Služeb za pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení.

Dakujeme že ste
Náš predajca ktorého ste si vybrali Vás bude kontaktovať čo najskôr. Dovtedy si môžete stiahnuť brožúru a zoznámiť sa so svetom Abarth

Pri spracovávaní formulára došlo k technickej chybe. Prosím, skúste to znova neskôr..